Aktualności | Psychoterapia, terapia par i rodzin Warszawa | Psychopracownia Integra

Sygnały ostrzegawcze wysyłane przez dziecko myślące o samobójstwie.

Zachowania samobójcze są procesem, na który składają się niewidoczne dla bliskich myśli oraz zachowania, a także widoczne i możliwe do zarejestrowania przez otoczenie, które możemy traktować, jako sygnały ostrzegawcze ryzyka podjęcia próby samobójczej lub popełnienia samobójstwa. W każdym przypadku, kiedy dziecko się „zmienia” – np. z radosnego staje się smutne, z aktywnego staje się apatyczne, […]

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...