Zespół psychologów Warszawa | Psychoterapia Warszawa | Psychopracownia Integra

Nasz zespół

Psycholog, psychoterapia Warszawa, terapia dla par

Monika Całka

Psycholog, psychoterapeuta. Założycielka Psychopracowni Integra.

Nazywam się Monika Całka.

Jestem:

Psychologiem. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
Dyplomowaną psychoterapeutką. Posiadam dyplom ukończenia Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Specjalistą w zakresie interwencji kryzysowej. Ukończyłam studia podyplomowe I-go i II-go stopnia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
• Założycielką Psychopracowni Integra.

Jako psycholog, psychoterapeuta, pracuję w nurcie integracyjnym, łączącym różne nurty i metody psychoterapeutyczne, aby jak najlepiej dopasować model terapeutyczny do potrzeb konkretnej osoby.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych (DDD oraz DDA), osobami będącymi w kryzysie, zmagającymi się z różnego rodzaju trudnościami (depresja, stres, lęki, problemy w związku, w relacjach z ludźmi, z obniżoną samooceną).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie staży: na dziennym oddziale nerwic w PL WAT, w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz w Szpitalu psychiatrycznym, na V oddziale AM na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współpracowałam z Ośrodkami zajmującymi się psychoterapią, interwencją kryzysową oraz rozwojem osobistym. Kilka lat współpracowałam z organizacją pozarządową, gdzie prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla dzieci.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (gdzie pełnię funkcję zastępcy przewodniczącej Komisji Rewizyjnej) oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Stale rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach a swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanego superwizora PTP.

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

Psychoterapią indywidualną
Terapią par i małżeństw
Interwencją kryzysową
Psychoterapią DDA/DDD
Zaburzeniami depresyjnymi
Zaburzeniami osobowościowymi
Trudnościami w relacjach z ludźmi

Szkolenia:

 • Kurs doskonalący „Nowe zjawiska w seksuologii”.
  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii.
 • Konferencja „Język w procesie zmiany”.
  Sekcja Podejścia Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Akademia Pedagogiki Specjalnej.
 • Seminarium „Psychodynamika i psychopatologia syndromu DDA”
  Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Źródło Inspiracji
 • Wykład „Doświadczenie utraty w życiu i w psychoterapii”
  Laboratorium Psychoedukacji
 • Sympozjum „Osobowość i temperament a psychoterapia”.
  Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
 • Seminarium „Integracja w praktyce”.
  Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
 • Konferencja „Psychiatrzy dla Psychologów 2015”.
  NZOZ Centrum Terapii Dialog
 • „Kaczka czy królik czyli, po co terapeucie „dom” (czym jest i ku czemu integracja psychoterapii zmierza)”. Seminarium. Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii.
 • „Aleksytymia i dysocjacja, jako konsekwencje traumy”.
  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • „Wprowadzenie do Terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotion-Focused Therapy, EFT)”. Kurt Renders, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • „Genogram- klucz do zrozumienia rodziny”. Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS.
 • Trening uważności Mindfulness- aspekty, zastosowanie, praktyka. Fundacja ETOH.
 • „Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt, ciało i sen w procesie terapii”.
  Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
 • Warsztat szkoleniowy „We własnym stylu- gestaltowskie poszukiwanie indywidualnego stylu pracy terapeuty”.
  Centrum Cousellingu GESTALT.
 • Szkolenie dla terapeutów pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików i osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych „Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie”.
  Fundacja ETOH.
 • „Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA”.
  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Fundacja ETOH.
 • ”Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych”.
  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Fundacja ETOH.

Monika Całka

Psycholog, psychoterapeuta. Założycielka Psychopracowni Integra.

Nazywam się Monika Całka.

Jestem:
Psychologiem. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
Dyplomowaną psychoterapeutką. Posiadam dyplom ukończenia Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Specjalistą w zakresie interwencji kryzysowej. Ukończyłam studia podyplomowe I-go i II-go stopnia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
Założycielką Psychopracowni Integra.

Jako psycholog, psychoterapeuta, pracuję w nurcie integracyjnym, łączącym różne nurty i metody psychoterapeutyczne, aby jak najlepiej dopasować model terapeutyczny do potrzeb konkretnej osoby.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych (DDD oraz DDA), osobami będącymi w kryzysie, zmagającymi się z różnego rodzaju trudnościami (depresja, stres, lęki, problemy w związku, w relacjach z ludźmi, z obniżoną samooceną).

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • Psychoterapią indywidualną
 • Terapią par i małżeństw
 • Interwencją kryzysową
 • Psychoterapią DDA/DDD
 • Zaburzeniami depresyjnymi
 • Zaburzeniami osobowościowymi
 • Trudnościami w relacjach z ludźmi

Aleksandra Bauld

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Aleksandra Bauld

Jestem:

 • Psychologiem– absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim
 • Dyplomowaną psychoterapeutką– ukończyłam pięcioletnie szkolenie z zakresu psychoterapii pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Bogdana de Barbaro, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywałam pracując z osobami hospitalizowanymi psychiatrycznie i ich rodzinami w Oddziale Rehabilitacji Szpitala „Drewnica” w Ząbkach oraz w ramach staży w oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego i w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie. Pracowałam również w Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach z osobami uzależnionymi od alkoholu. Odbyłam staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Adamus” w Warszawie/Pyrach.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Pracuję również z rodzinami oraz parami.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w trakcie i po przejściu kryzysu psychicznego, z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju i lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz doświadczającymi rozmaitych trudności w sferze funkcjonowania społecznego.

Swoją pracę superwizuję u akredytowanego superwizora PTP.

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną, małżeńską oraz rodzinną
 • Zaburzeniami afektywnymi
 • Zaburzeniami osobowości
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Trudnościami w relacjach z innymi ludźmi
 • Terapią w języku angielskim

Agnieszka Świtała-Kosik

Psycholog, terapeuta par i małżeństw, trener biznesu

Nazywam się Agnieszka Świtała-Kosik.

Jestem:

 • Psychologiem– absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
 • Terapeutką pracującą w nurcie TSR. Dyplom uzyskałam w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, które powstało w oparciu o założenia Brief Family Therapy Center w Milwaukiee.
 • Trenerem biznesu. Certyfikat trenera biznesu uzyskałam w Akademii Trenerów Biznesu – Trainer’s Essential Skills.
 • Trenerem pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD).

Pracuję w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), która swoją wysoką skuteczność i przyjazną formę, zawdzięcza wykorzystywaniu sukcesów i mocnych stron osoby, której towarzyszy w terapii. TSR jest doskonałą formą, która nadaje się nie tylko do udzielania pomocy terapeutycznej, ale również do różnego rodzaju treningów rozwoju osobistego lub zarządzania czasem. Jest to forma, pozwalająca klientowi, w krótkim czasie, na osiągnięcie celu, jaki został określony na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych. Oprócz TSR w swojej pracy korzystam z dorobku innych podejść psychoterapeutycznych, jak na przykład poznawczo-behawioralne, systemowe czy egzystencjalno-humanistyczne.
Jestem Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Dla osób chcących zadbać o swój rozwój osobisty lub zawodowy, wykorzystując swój warsztat trenera biznesu, przygotowuję warsztaty i szkolenia grupowe lub spersonalizowane programy do pracy na indywidualnych sesjach.

Podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyłam w wielu treningach i szkoleniach. Pracuję pod stałą superwizją.

Szkolenia:

 • Konferencja „Język w procesie zmiany”, organizowana przez Sekcję Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. (2017)
 • „Największy Warsztatowy Kongres Psychologów i Psychoterapeutów”.(2017)
 • Konferencja „Zdrowie Psychiczne” – cykl spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkańców Warszawy (2016)
 • Konferencja specjalistyczna – „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – przejdź na jasną stronę mocy” (2015)
 • Studia w Akademii Trenerów Biznesu – „Trainer’s Essential Skills” (2014 – 2015)
 • Szkolenie specjalistyczne – „Praca z klientem po traumie” (2011)
 • Szkolenie specjalistyczne – Praca terapeutyczna z klientem odczuwającym lęk „Oswoić potwora” (2010)
 • Zaawansowany Kurs Terapeutyczny II stopnia – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (2010)
 • Szkolenie specjalistyczne – „Wykorzystywanie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z ciałem” (2009)
 • Staż w Akademickim Centrum Psychoterapii w Warszawie – prowadzenie/obserwacja/diagnoza grup dziecięcych i młodzieżowych (2008)
 • Seminarium „Terapia i modyfikacja zachowań dziecka. Oddziaływania terapeutyczne. Interwencje środowiskowe i działania korygujące” Akademickie Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS (2006)
 • Staż zawodowy w Gabinecie Psychologicznym „Rodzice i Dzieci” w Warszawie (2006)
 • „Ułatwiamy Życie z nadpobudliwością” – program Akademickiego Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2005)
 • Konferencja „Powiedz komuś. Dzieci dręczone i molestowane” Warszawa (2004)

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Terapią indywidualną
 • Terapią par i małżeństw
 • Interwencją kryzysową
 • Cyklicznymi warsztatami i szkoleniami grupowymi lub indywidualnymi.

Agnieszka Świtała-Kosik

Psycholog, terapeuta par i małżeństw, trener biznesu

Nazywam się Agnieszka Świtała-Kosik.

Jestem:
Psychologiem– absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
Terapeutką pracującą w nurcie TSR. Dyplom uzyskałam w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, które powstało w oparciu o założenia Brief Family Therapy Center w Milwaukiee.
Trenerem biznesu. Certyfikat trenera biznesu uzyskałam w Akademii Trenerów Biznesu – Trainer’s Essential Skills.
Trenerem pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD).

Pracuję w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), która swoją wysoką skuteczność i przyjazną formę, zawdzięcza wykorzystywaniu sukcesów i mocnych stron osoby, której towarzyszy w terapii. TSR jest doskonałą formą, która nadaje się nie tylko do udzielania pomocy terapeutycznej, ale również do różnego rodzaju treningów rozwoju osobistego lub zarządzania czasem. Jest to forma, pozwalająca klientowi, w krótkim czasie, na osiągnięcie celu, jaki został określony na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych.
Oprócz TSR w swojej pracy korzystam z dorobku innych podejść psychoterapeutycznych, jak na przykład poznawczo-behawioralne, systemowe czy egzystencjalno-humanistyczne.

Jestem Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyłam w wielu treningach i szkoleniach. Pracuję pod stałą superwizją.

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

Konsultacjami psychologicznymi
Terapią indywidualną
Terapią par i małżeństw
Interwencją kryzysową
Cyklicznymi warsztatami i szkoleniami grupowymi lub indywidualnymi

Anna Czubak

Psycholog, seksuolog

Nazywam się Anna Czubak.

Jestem:

 • Psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Seksuologiem. Ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Współpracuję z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Prowadziłam zajęcia w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii w Warszawie.

Wspieram pacjentów zgłaszających się do Psychopracowni Integra, których życie seksualne pogorszyło się lub jest niesatysfakcjonujące.

Ukończone szkolenia:

 • „Seksualność dziecięca”
 • „Podstaw systemowej terapii rodzin”
 • „Prawa i potrzeby dziecka w konflikcie około rozwodowym”
 • „Pomoc w przeżywaniu kryzysu utraty”
 • „Mobbing i narkomania”
 • „Terapia osób z ADHD”

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • diagnozą seksuologiczną
 • zaburzeniami czynności seksualnej kobiet i mężczyzn
 • brakiem lub utratą potrzeb seksualnych
 • brakiem reakcji seksualnych
 • zaburzeniami orgazmu
 • problemem przedwczesnego wytrysku
 • dyspareunią i pochwicą
 • nadmiernym popędem seksualnym
 • problemami w relacjach partnerskich
 • zaburzeniami związanymi z identyfikacją płciową
 • zachowaniami perwersyjnymi
 • edukacją i wsparciem rodzin, których dotykają problemy natury seksuologicznej

Anna Czubak

Psycholog, seksuolog

Nazywam się Anna Czubak.

Jestem:
Psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Seksuologiem. Ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Współpracuję z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Prowadziłam zajęcia w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii w Warszawie.

Wspieram pacjentów zgłaszających się do Psychopracowni Integra, których życie seksualne pogorszyło się lub jest niesatysfakcjonujące.
Ukończone szkolenia:
• „Seksualność dziecięca”
• „Podstaw systemowej terapii rodzin”
• „Prawa i potrzeby dziecka w konflikcie około rozwodowym”
• „Pomoc w przeżywaniu kryzysu utraty”
• „Mobbing i narkomania”
• „Terapia osób z ADHD”

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • diagnozą seksuologiczną
 • zaburzeniami czynności seksualnej kobiet i mężczyzn
 • brakiem lub utratą potrzeb seksualnych
 • brakiem reakcji seksualnych
 • zaburzeniami orgazmu
 • problemem przedwczesnego wytrysku
 • dyspareunią i pochwicą
 • nadmiernym popędem seksualnym
 • problemami w relacjach partnerskich
 • zaburzeniami związanymi z identyfikacją płciową
 • zachowaniami perwersyjnymi
 • edukacją i wsparciem rodzin, których dotykają problemy natury seksuologicznej

Agnieszka Całka

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Nazywam się Agnieszka Całka.

Jestem:

 • Psychologiem, absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS
 • Certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Certyfikat (PARPA nr 1644) uzyskałam w Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic m.in.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Odbyłam staż kliniczny w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.

Pracowałam w  Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku na całodobowym oddziale leczenia uzależnień.Współpracuję z Poradnią Leczenia Uzależnienia.

W Psychopracowni Integra prowadzę Program Ograniczania Picia. Jest to krótkoterminowa praca, 8-12 spotkań, które mają pomóc wypracować bezpieczny sposób picia alkoholu, co umożliwia dalsze picie bez konieczności podjęcia decyzji o całkowitej abstynencji i ponoszeniu negatywnych konsekwencji.

Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szkolenia:

 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Świętokrzyskie Centrum
  Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
 • Szkolenie „Dialog Motywujący”. Centrum Studiów Podyplomowych SWPS

 • Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Instytut Psychologii Zdrowia

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • konsultacjami osób dorosłych
 • psychoterapią indywidualną DDA/DDD
 • diagnozą objawów uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych
 • psychoterapią osób współuzależnionych
 • Programem Ograniczania Picia

Agnieszka Całka

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Nazywam się Agnieszka Całka.

Jestem:

 • Psychologiem, absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS
 • Certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Certyfikat (PARPA nr 1644) uzyskałam w Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic m.in.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Odbyłam staż kliniczny w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.
Pracowałam w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku na całodobowym oddziale leczenia uzależnień.Współpracuję z Poradnią Leczenia Uzależnienia.

Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Psychopracowni Integra prowadzę Program Ograniczania Picia. Jest to krótkoterminowa praca, 8-12 spotkań, które mają pomóc wypracować bezpieczny sposób picia alkoholu, co umożliwia dalsze picie bez konieczności podjęcia decyzji o całkowitej abstynencji i ponoszeniu negatywnych konsekwencji.

Szkolenia:

Konferencja naukowo – szkoleniowa „Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Świętokrzyskie Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
Szkolenie „Dialog Motywujący”. Centrum Studiów Podyplomowych SWPS

Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Instytut Psychologii Zdrowia

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • konsultacjami osób dorosłych
 • psychoterapią indywidualną
 • diagnozą objawów uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych
 • psychoterapią osób współuzależnionych
 • psychoterapią DDA/DDD
 • Programem Ograniczania Picia

Jagoda Hampelska

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Jagoda Hampelska.

Jestem:

 • Psychologiem, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Psychoterapeutą- jestem na ostatnim roku szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych Psychiatrycznych oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Poudarowym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Odbyałm staż kliniczny na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach.

Swoje umiejętności terapeutyczne doskonaliłam pracując, jako terapeuta osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacji Zdrowie w Warszawie. Pracowałam także w Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej, gdzie zajmowałam się aktywizacją społeczną oraz zawodową osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Mam również doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Pracuję w podejściu integracyjnym, które łączy różne nurty psychoterapii, aby w jak najlepszy sposób dopasować metody pracy do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Swoją pracę opieram głównie na założeniach psychoterapii humanistycznej. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Zaburzeniami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, brakiem sensu życia
 • Dolegliwościami psychosomatycznymi
 • Kryzysami związanymi ze stratą, zmianą sytuacji życiowej
 • Trudnościami z samoakceptacją
 • Trudnościami w relacjach interpersonalnych

Skontaktuj się z nami
Skorzystaj z naszego formularza i zacznijmy rozmowę.

Kontakt z Psychopracownią Integra

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...