Zespół psychologów Warszawa | Psychoterapia Warszawa | Psychopracownia Integra

Nasz zespół

Psycholog, psychoterapia Warszawa, terapia dla par

Jagoda Hampelska

Psycholog, psychoterapeuta.

Nazywam się Jagoda Hampelska.

Jestem:

Psychologiem. Absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
• Psychoterapeutą integracyjnym –posiadam dyplom ukończenia szkolenia  psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuję w podejściu integracyjnym, które łączy różne nurty psychoterapii, aby w jak najlepszy sposób dopasować metody pracy do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Swoją pracę opieram głównie na założeniach psychoterapii humanistycznej. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych Psychiatrycznych oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Poudarowym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz odbywając staż kliniczny na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Swoje umiejętności doskonaliłam pracując jako terapeuta osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacji Zdrowie w Warszawie. Pracowałam także w Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej, gdzie zajmowałam się aktywizacją społeczną oraz zawodową osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Mam także doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Zaburzeniami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, brakiem sensu życia
 • Dolegliwościami psychosomatycznymi
 • Kryzysami związanymi ze stratą, zmianą sytuacji życiowej
 • Trudnościami z samoakceptacją
 • Trudnościami w relacjach interpersonalnych

JAGODA HAMPELSKA

Psycholog, psychoterapeuta.

Nazywam się Jagoda Hampelska.

Jestem:
Psychologiem– absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna)
Psychoterapeutką-posiadam dyplom ukończenia szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuję w podejściu integracyjnym, które łączy różne nurty psychoterapii, aby w jak najlepszy sposób dopasować metody pracy do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Swoją pracę opieram głównie na założeniach psychoterapii humanistycznej. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych Psychiatrycznych oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Poudarowym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz odbywając staż kliniczny na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Swoje umiejętności doskonaliłam pracując jako terapeuta osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacji Zdrowie w Warszawie. Pracowałam także w Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej, gdzie zajmowałam się aktywizacją społeczną oraz zawodową osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Mam także doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Zaburzeniami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, brakiem sensu życia
 • Dolegliwościami psychosomatycznymi
 • Kryzysami związanymi ze stratą, zmianą sytuacji życiowej
 • Trudnościami z samoakceptacją
 • Trudnościami w relacjach interpersonalnych

Aleksandra Bauld

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Aleksandra Bauld

Jestem:

Psychologiem– absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim

Dyplomowaną psychoterapeutką– ukończyłam pięcioletnie szkolenie z zakresu psychoterapii pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Bogdana de Barbaro, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywałam pracując z osobami hospitalizowanymi psychiatrycznie i ich rodzinami w Oddziale Rehabilitacji Szpitala „Drewnica” w Ząbkach oraz w ramach staży w oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego i w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie. Pracowałam również w Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach z osobami uzależnionymi od alkoholu. Odbyłam staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Adamus” w Warszawie/Pyrach.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Pracuję również z rodzinami oraz parami.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w trakcie i po przejściu kryzysu psychicznego, z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju i lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz doświadczającymi rozmaitych trudności w sferze funkcjonowania społecznego.

Swoją pracę superwizuję u akredytowanego superwizora PTP.

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną, małżeńską oraz rodzinną
 • Zaburzeniami afektywnymi
 • Zaburzeniami osobowości
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Trudnościami w relacjach z innymi ludźmi
 • Terapią w języku angielskim

Agnieszka Świtała-Kosik

Psycholog, terapeuta par i małżeństw, trener biznesu

Nazywam się Agnieszka Świtała-Kosik.

Jestem:

Psychologiem– absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

Terapeutką pracującą w nurcie TSR. Dyplom uzyskałam w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, które powstało w oparciu o założenia Brief Family Therapy Center w Milwaukiee.

Trenerem biznesu. Certyfikat trenera biznesu uzyskałam w Akademii Trenerów Biznesu – Trainer’s Essential Skills.

Trenerem pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD).

Pracuję w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), która swoją wysoką skuteczność i przyjazną formę, zawdzięcza wykorzystywaniu sukcesów i mocnych stron osoby, której towarzyszy w terapii. TSR jest doskonałą formą, która nadaje się nie tylko do udzielania pomocy terapeutycznej, ale również do różnego rodzaju treningów rozwoju osobistego lub zarządzania czasem. Jest to forma, pozwalająca klientowi, w krótkim czasie, na osiągnięcie celu, jaki został określony na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych. Oprócz TSR w swojej pracy korzystam z dorobku innych podejść psychoterapeutycznych, jak na przykład poznawczo-behawioralne, systemowe czy egzystencjalno-humanistyczne.
Jestem Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Dla osób chcących zadbać o swój rozwój osobisty lub zawodowy, wykorzystując swój warsztat trenera biznesu, przygotowuję warsztaty i szkolenia grupowe lub spersonalizowane programy do pracy na indywidualnych sesjach.

Podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyłam w wielu treningach i szkoleniach. Pracuję pod stałą superwizją.

Szkolenia:

 • Konferencja „Język w procesie zmiany”, organizowana przez Sekcję Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. (2017)
 • „Największy Warsztatowy Kongres Psychologów i Psychoterapeutów”. (2017)
 • Konferencja „Zdrowie Psychiczne” – cykl spotkań psychoedukacyjnych dla mieszkańców Warszawy (2016)
 • Konferencja specjalistyczna – „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – przejdź na jasną stronę mocy” (2015)
 • Studia w Akademii Trenerów Biznesu – „Trainer’s Essential Skills” (2014 – 2015)
 • Szkolenie specjalistyczne – „Praca z klientem po traumie” (2011)
 • Szkolenie specjalistyczne – Praca terapeutyczna z klientem odczuwającym lęk „Oswoić potwora” (2010)
 • Zaawansowany Kurs Terapeutyczny II stopnia – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (2010)
 • Szkolenie specjalistyczne – „Wykorzystywanie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z ciałem” (2009)
 • Staż w Akademickim Centrum Psychoterapii w Warszawie – prowadzenie/obserwacja/diagnoza grup dziecięcych i młodzieżowych (2008)
 • Seminarium „Terapia i modyfikacja zachowań dziecka. Oddziaływania terapeutyczne. Interwencje środowiskowe i działania korygujące” Akademickie Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego SWPS (2006)
 • Staż zawodowy w Gabinecie Psychologicznym „Rodzice i Dzieci” w Warszawie (2006)
 • „Ułatwiamy Życie z nadpobudliwością” – program Akademickiego Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2005)
 • Konferencja „Powiedz komuś. Dzieci dręczone i molestowane” Warszawa (2004)

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Terapią indywidualną
 • Terapią par i małżeństw
 • Interwencją kryzysową
 • Cyklicznymi warsztatami i szkoleniami grupowymi lub indywidualnymi.

Agnieszka Świtała-Kosik

Psycholog, terapeuta par i małżeństw, trener biznesu

Nazywam się Agnieszka Świtała-Kosik.

Jestem:
Psychologiem– absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
Terapeutką pracującą w nurcie TSR. Dyplom uzyskałam w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, które powstało w oparciu o założenia Brief Family Therapy Center w Milwaukiee.
Trenerem biznesu. Certyfikat trenera biznesu uzyskałam w Akademii Trenerów Biznesu – Trainer’s Essential Skills.
Trenerem pracy z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD).

Pracuję w oparciu o założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), która swoją wysoką skuteczność i przyjazną formę, zawdzięcza wykorzystywaniu sukcesów i mocnych stron osoby, której towarzyszy w terapii. TSR jest doskonałą formą, która nadaje się nie tylko do udzielania pomocy terapeutycznej, ale również do różnego rodzaju treningów rozwoju osobistego lub zarządzania czasem. Jest to forma, pozwalająca klientowi, w krótkim czasie, na osiągnięcie celu, jaki został określony na pierwszych spotkaniach konsultacyjnych.
Oprócz TSR w swojej pracy korzystam z dorobku innych podejść psychoterapeutycznych, jak na przykład poznawczo-behawioralne, systemowe czy egzystencjalno-humanistyczne.

Jestem Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyłam w wielu treningach i szkoleniach. Pracuję pod stałą superwizją.

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

Konsultacjami psychologicznymi
Terapią indywidualną
Terapią par i małżeństw
Interwencją kryzysową
Cyklicznymi warsztatami i szkoleniami grupowymi lub indywidualnymi

Anna Czubak

Psycholog, seksuolog

Nazywam się Anna Czubak.

Jestem:

Psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Seksuologiem. Ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Współpracuję z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Prowadziłam zajęcia w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii w Warszawie.

Wspieram pacjentów zgłaszających się do Psychopracowni Integra, których życie seksualne pogorszyło się lub jest niesatysfakcjonujące.

Ukończone szkolenia:

 • „Seksualność dziecięca”
 • „Podstaw systemowej terapii rodzin”
 • „Prawa i potrzeby dziecka w konflikcie około rozwodowym”
 • „Pomoc w przeżywaniu kryzysu utraty”
 • „Mobbing i narkomania”
 • „Terapia osób z ADHD”

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • diagnozą seksuologiczną
 • zaburzeniami czynności seksualnej kobiet i mężczyzn
 • brakiem lub utratą potrzeb seksualnych
 • brakiem reakcji seksualnych
 • zaburzeniami orgazmu
 • problemem przedwczesnego wytrysku
 • dyspareunią i pochwicą
 • nadmiernym popędem seksualnym
 • problemami w relacjach partnerskich
 • zaburzeniami związanymi z identyfikacją płciową
 • zachowaniami perwersyjnymi
 • edukacją i wsparciem rodzin, których dotykają problemy natury seksuologicznej

Anna Czubak

Psycholog, seksuolog

Nazywam się Anna Czubak.

Jestem:
Psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Seksuologiem. Ukończyłam Studia Podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Współpracuję z Instytutem Psychiatrii i Neurologii. Prowadziłam zajęcia w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii w Warszawie.

Wspieram pacjentów zgłaszających się do Psychopracowni Integra, których życie seksualne pogorszyło się lub jest niesatysfakcjonujące.

Ukończone szkolenia:
• „Seksualność dziecięca”
• „Podstaw systemowej terapii rodzin”
• „Prawa i potrzeby dziecka w konflikcie około rozwodowym”
• „Pomoc w przeżywaniu kryzysu utraty”
• „Mobbing i narkomania”
• „Terapia osób z ADHD”

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • diagnozą seksuologiczną
 • zaburzeniami czynności seksualnej kobiet i mężczyzn
 • brakiem lub utratą potrzeb seksualnych
 • brakiem reakcji seksualnych
 • zaburzeniami orgazmu
 • problemem przedwczesnego wytrysku
 • dyspareunią i pochwicą
 • nadmiernym popędem seksualnym
 • problemami w relacjach partnerskich
 • zaburzeniami związanymi z identyfikacją płciową
 • zachowaniami perwersyjnymi
 • edukacją i wsparciem rodzin, których dotykają problemy natury seksuologicznej

Agnieszka Całka

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Nazywam się Agnieszka Całka.

Jestem:

Psychologiem, absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS

Certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Certyfikat (PARPA nr 1644) uzyskałam w Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic m.in.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Odbyłam staż kliniczny w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.

Pracowałam w  Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku na całodobowym oddziale leczenia uzależnień.Współpracuję z Poradnią Leczenia Uzależnienia.

W Psychopracowni Integra prowadzę Program Ograniczania Picia. Jest to krótkoterminowa praca, 8-12 spotkań, które mają pomóc wypracować bezpieczny sposób picia alkoholu, co umożliwia dalsze picie bez konieczności podjęcia decyzji o całkowitej abstynencji i ponoszeniu negatywnych konsekwencji.

Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szkolenia:

 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Świętokrzyskie Centrum
  Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
 • Szkolenie „Dialog Motywujący”. Centrum Studiów Podyplomowych SWPS

 • Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Instytut Psychologii Zdrowia

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • konsultacjami osób dorosłych
 • psychoterapią indywidualną DDA/DDD
 • diagnozą objawów uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych
 • psychoterapią osób współuzależnionych
 • Programem Ograniczania Picia

Agnieszka Całka

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Nazywam się Agnieszka Całka.

Jestem:

 • Psychologiem, absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS
 • Certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Certyfikat (PARPA nr 1644) uzyskałam w Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic m.in.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Odbyłam staż kliniczny w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.
Pracowałam w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku na całodobowym oddziale leczenia uzależnień.Współpracuję z Poradnią Leczenia Uzależnienia.

Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Psychopracowni Integra prowadzę Program Ograniczania Picia. Jest to krótkoterminowa praca, 8-12 spotkań, które mają pomóc wypracować bezpieczny sposób picia alkoholu, co umożliwia dalsze picie bez konieczności podjęcia decyzji o całkowitej abstynencji i ponoszeniu negatywnych konsekwencji.

Szkolenia:

Konferencja naukowo – szkoleniowa „Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Świętokrzyskie Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
Szkolenie „Dialog Motywujący”. Centrum Studiów Podyplomowych SWPS

Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Instytut Psychologii Zdrowia

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • konsultacjami osób dorosłych
 • psychoterapią indywidualną
 • diagnozą objawów uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych
 • psychoterapią osób współuzależnionych
 • psychoterapią DDA/DDD
 • Programem Ograniczania Picia

Skontaktuj się z nami
Skorzystaj z naszego formularza i zacznijmy rozmowę.

Kontakt z Psychopracownią Integra

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...