PsychoPracownia Integra Monika CałkaDDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików. – PsychopracowniaIntegra

Pierwszym i najważniejszym związkiem emocjonalnym w życiu człowieka jest związek z rodzicami. Rodzina jest również pierwszym punktem odniesienia dla rozwijającego się człowieka, który poprzez codzienne doświadczanie i obserwację najbliższych kształtuje swoją tożsamość, wrażliwość oraz sposób patrzenia na świat. To na rodzicach spoczywa ciężar odpowiedzialności za matryce postępowań, jakie przekazywane są dzieciom poprzez codzienny kontakt, okazywanie miłości, szacunku czy akceptacji. Dziecko, wychowywane w atmosferze bezpieczeństwa, troski i wsparcia, wykształca w sobie pozytywne poczucie własnej wartości, otwartość na doświadczenia, jest przyjaźnie nastawione do ludzi i świata, podejmuje nowe wyzwania.

Odwrotnie jest w rodzinie dysfunkcyjnej, w której panuje zaburzona komunikacja, sztywne role oraz brak jasnych granic. W takim systemie rodzinnym często nadużywany jest alkohol lub inne używki, jest agresja, przemoc. W domu, gdzie alkohol, a nie dobro dziecka jest na pierwszym miejscu, wszyscy członkowie rodziny skupiają się na pijącej osobie i wokół niej organizują życie. Najmłodsi członkowie zmuszeni są dostosować się do warunków, w których przyszło im żyć. Zdarza się, że niemal każdego dnia doświadczają lęku, frustracji, zaniedbywania emocjonalnego i fizycznego. Są krzywdzeni, maltretowani, wykorzystywani psychicznie czy seksualnie. Łączy ich wiele wspólnych cech, które ogólnie nazwano syndromem DDA- syndromem dorosłych dzieci alkoholików. Łączy ich wiele podobnych doświadczeń, które w dramatyczny sposób wpłynęły na całe ich życie. Traumatyczne urazy mają negatywny wpływ na psychikę dzieci i często powodują zaburzenia emocjonalne oraz inne trudności, które odzywają się w dorosłym życiu.

Więcej o tematyce DDA możesz poczytać tutaj:
http://www.goldenline.pl/grupy/Pozostale/dda-dorosle-dzieci-alkoholikow/

Autor: Monika Całka

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...