PsychoPracownia Integra Monika CałkaMonika Całka na Konferencji Naukowej

23.04.2017 r odbyła się Konferencja Naukowa „W Labiryncie Nieufności – zaburzenia osobowości z wiązki A”.

Psychopracowni Integra, przywiązujemy dużą wagę do zdobywania nowej wiedzy, by być jak najbardziej pomocnymi i skutecznymi w pracy z pacjentami. Zależy nam na byciu profesjonalistami w swoim zawodzie. Dlatego nieustannie doszkalamy się i zdobywamy nowe zawodowe doświadczenia.

Dlatego byliśmy na Konferencji, na której odbyło się wiele ciekawych wykładów na temat zaburzeń osobowości z wiązki A, czyli osobowości paranoicznej, schizoidalnej oraz schizotypowej.

Wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD 10:

Osobowość paranoiczna- F60.0 – to zaburzenie osobowości, które charakteryzuje nadmierna wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie, niezdolność do wybaczania zniewag, duża konfliktowość, podejrzliwość i tendencja do zniekształcania doświadczeń przez opaczną interpretację obojętnych a nawet przyjaznych zachowań innych ludzi jako wrogich czy pogardliwych. Ponadto występuje również przecenianie własnego znaczenia oraz pochłonięcie wyjaśnianiem wydarzeń. Taka osobowość mogła nabudować się na podstawie traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, tj. bicia, wyszydzania, zawstydzania..

Osobowość schizoidalna- F60.1 – to zaburzenie osobowości charakteryzuje się wycofaniem z bliskich kontaktów emocjonalnych i społecznych, chłodem emocjonalnym, dystansem i obojętnością na pochwały czy krytykę. Ponadto, tendencją do samotność i introspekcji oraz brakiem zainteresowania doświadczeniami seksualnymi.

Wg DSM-V, osobowość schizotypowa- F21, charakteryzuje się deficytem umiejętności społecznych i w kontaktach międzyludzkich, zniekształceniami poznawczymi i w zakresie spostrzegania oraz ekscentrycznymi zachowaniami czy wyglądem, rozpoczynający się u młodych dorosłych ucieczką w wewnętrzny świat fantazji, wyobraźni. Osoby o tym typie osobowości często przejawiają dziwne przekonania lub magiczne myślenie (np.  telepatia, jasnowidzenie), niezwykłe doznania percepcyjne, są podejrzliwe, mają myśli odnoszące ale bez urojeń. Przeżywają silny lęk społeczny, nie mają bliskich sobie osób.

Uczestnictwo w takich konferencjach pozwala na pogłębienie wiedzy, wymianę  spostrzeżeń pomiędzy specjalistami, zdobycie nowych doświadczeń. 

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...