PsychoPracownia Integra Monika CałkaLeczenie depresji Warszawa | Psycholog depresja Warszawa | Psychopracownia Integra

Leczenie depresji Warszawa

Depresja to choroba, która dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, we wszystkich krajach. Światowa Organizacja Zdrowia WHO szacuje, że na świecie żyje około 350 milionów ludzi, którzy cierpią z powodu depresji.

Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej.

W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć.

Dzisiejsze metody leczenia depresji opierają się na psychoterapii oraz farmakoterapii. Pomocne mogą być również udział w grupie wsparcia czy fototerapia.

Wiele badań wskazuje, że psychoterapia pomaga w leczeniu depresji. Często jest to praca długotrwała, mająca na celu zmianę w postrzeganiu siebie i innych, zastąpienie dysfunkcyjnych schematów myślenia, reagowania emocjonalnego i behawioralnego. Praca nastawiona na lepsze poznanie siebie- również po to, by w przyszłości móc wcześnie wyłapać pierwsze symptomy nawracających stanów depresyjnych i odpowiednio szybko im przeciwdziałać.

W leczeniu depresji ważne jest też wsparcie bliskich- ich akceptacja i tolerancja dla spadków sił. Konieczna jest ich pomoc w codziennych sprawach, które mogą przerastać osobę chorą na depresję.

W leczeniu depresji pomocna jest również farmakoterapia. Mamy teraz nową generację leków przeciwdepresyjnych, które nie powodują uzależnienia oraz nie zawsze wywołują negatywne skutki uboczne, choć mogą one wystąpić. Działania niepożądane ustępują jednak po kilku, kilkunastu dniach natomiast poprawa nastroju narasta z każdym dniem.

 Objawy depresji:

 • smutek, przygnębienie

 • zmęczenie, spadek energii, obniżenie napędu

 • myśli rezygnacyjne/ myśli samobójcze

 • napady lęku, niepokoju, rozdrażnienie

 • pogorszenie się pamięci, trudności w koncentracji, skupieniu się

 • anhedonia- brak lub utrata odczuwania przyjemności i radości

 • problemy ze snem – trudności z zasypianiem, budzenie się w nocy lub nad ranem, albo

 • nadmierna senność,

 • zmniejszenie apetytu lub nadmierny apetyt (zajadanie) i co za tym idzie- spadek lub wzrost masy ciała

 • niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy

 • spadek libido

 • trudności z podejmowaniem aktywności

  Objawy trwają dłużej niż dwa miesiące i upośledzają codzienne funkcjonowanie.

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, iż:

Na całym świecie zwiększa się występowanie powszechnych zaburzeń psychicznych. W latach 1990 – 2013, liczba osób cierpiących na depresję i/lub zaburzenia lękowe wzrosła bez mała o 50%.

→ Niemal 10% ludności świata cierpi na jedno lub oba z tych zaburzeń.

→ Depresja zwiększa ryzyko innych chorób niezakaźnych, takich jak cukrzyca i choroby układu krążenia. Ponadto, takie choroby jak cukrzyca oraz choroby układu krążenia zwiększają ryzyko depresji.

→ Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.

→ Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.

→ Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym.

→ W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa.

Leczenie depresji Warszawa
Leczenie depresji Warszawa

Źródło:

http://www.who.un.org.pl

DSM-IV-TR

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...