PsychoPracownia Integra Monika CałkaTerapia rodzinna Warszawa Wola | Terapia rodzin | Psychopracownia Integra

Terapia rodzinna Warszawa

Terapia rodzinna to forma pomocy terapeutycznej dla całej rodziny. Celem terapii rodzinnej jest poprawa jej funkcjonowania oraz zmiana- w sposobie komunikowania się, postrzeganiu siebie nawzajem, odnoszenia się do siebie z szacunkiem, dostrzegania swoich potrzeb. Wszyscy członkowie rodziny razem pracują nad poprawą relacji, aby stworzyć przestrzeń dla poczucia bezpieczeństwa, miłości i wzajemnej troski.

Wg Virgini Satir, amerykańskiej psychoterapeutki zajmującej się terapią rodzin, aby komunikacja w rodzinie pozwalała na rozwój każdego z jej członków, muszą być spełnione następujące reguły: każdy członek rodziny powinien być zdolny do wyrażania siebie spójnie, dokładnie i jasno, tego, co widzi, słyszy, czuje i myśli o sobie i innych.

Do każdej osoby należy odnosić się jak do niepowtarzalnej jednostki, której należy się szacunek- różnice między członkami muszą być otwarcie uznane, używane w celu rozwoju, a nie widziane, jako coś zagrażającego.

W zdrowej rodzinie każdy może wyrazić jasno, co czuje, myśli i potrzebuje.

Jednak, nie zawsze tak jest. Czasem komunikacja jest utrudniona, z powodu lęku, żalu, złości czy zadawnionych, nierozwiązanych problemów.

Rodziny, które chciałyby poprawić komunikację, naprawić wzajemne relacje, zapraszamy do Aleksandry Bauld, naszej psychoterapeutki, która pracuje z parami, małżeństwami oraz rodzinami. Prowadzi także psychoterapię indywidualną, również w języku angielskim.

Terapia rodzinna– ile trwa? Jaki jest jej koszt?

Sesja terapii rodzinnej trwa 90 minut. Uczestniczą w niej wszyscy członkowie rodziny. Koszt: 230 zł.

Więcej o Oli Bauld można przeczytać tutaj: Zespół.

Terapia rodzinna Warszawa
Terapia rodzinna Warszawa

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...