PsychoPracownia Integra Monika CałkaZespół psychologów Warszawa | Psychoterapia Warszawa | Psychopracownia Integra

Nasz zespół

Psycholog, psychoterapia Warszawa, terapia dla par

Psycholog Warszawa Monika Całka

Monika Całka

Psycholog, psychoterapeuta.

Nazywam się Monika Całka.

Jestem certyfikowanym psychologiem, psychoterapeutą oraz specjalistą w zakresie interwencji kryzysowej.

Pracuję z osobami dorosłymi od 2009 r. w nurcie integracyjnym. Posiadam  Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy wystawiony przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (studia magisterskie z psychologii społecznej oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej I i II stopnia). Odbyłam czteroletnie szkolenie w psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie staży: na dziennym oddziale nerwic w PL WAT, w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz w Szpitalu psychiatrycznym, na V oddziale AM na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współpracowałam z Kliniką Psychologiczno-Psychiatryczną Psychomedic, Ośrodkami zajmującymi się psychoterapią i interwencją kryzysową a także Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  Kilka lat współpracowałam z organizacją pozarządową, gdzie prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla dzieci.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (gdzie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Stale rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach i konferencjach a swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanego superwizora PTP.

W Psychopracowni Integra zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Zaburzeniami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, brakiem sensu życia
 • Zaburzeniami osobowości
 • Dolegliwościami psychosomatycznymi
 • Trudnościami związanymi z dorastaniem w rodzinie, gdzie nadużywano alkoholu
 • Kryzysami związanymi ze stratą, zmianą sytuacji życiowej
 • Trudnościami z samoakceptacją
 • Trudnościami w relacjach interpersonalnych
Psycholog Warszawa Monika Całka

Monika Całka

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Monika Całka.

Jestem certyfikowanym psychologiem, psychoterapeutą oraz specjalistą w zakresie interwencji kryzysowej.

Pracuję z osobami dorosłymi od 2009 r. w nurcie integracyjnym. Posiadam  Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy wystawiony przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (studia magisterskie z psychologii społecznej oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej I i II stopnia). Odbyłam czteroletnie szkolenie w psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie staży: na dziennym oddziale nerwic w PL WAT, w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz w Szpitalu psychiatrycznym, na V oddziale AM na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współpracowałam z Kliniką Psychologiczno-Psychiatryczną Psychomedic, Ośrodkami zajmującymi się psychoterapią i interwencją kryzysową a także Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  Kilka lat współpracowałam z organizacją pozarządową, gdzie prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla dzieci.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (gdzie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Stale rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach i konferencjach a swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanego superwizora PTP.

W Psychopracownia Integra zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Zaburzeniami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, brakiem sensu życia
 • Dolegliwościami psychosomatycznymi 
 • Trudnościami wynikającymi z dorastania w domu, gdzie nadużywano alkoholu
 • Kryzysami związanymi ze stratą, zmianą sytuacji życiowej
 • Trudnościami z samoakceptacją
 • Trudnościami w relacjach interpersonalnych

Agnieszka Całka

Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

Nazywam się Agnieszka Całka

Jestem:

Psychologiem– absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia– Certyfikat wydany przez PARPA. 

Doświadczenie: Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, oraz osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych – DDA, DDD a także terapii par. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Odbyłam staż kliniczny w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. Pracowałam w Szpitalu Specjalistycznym MSW, w Poradniach Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia. 

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, m.in. Program Ograniczania Picia, Dialog Motywujący, Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych.

Pracuję w nurcie integracyjnym.
Pracuję również w oparciu o Program Ograniczania Picia, który ma pomóc wypracować bezpieczny model używania alkoholu.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych
 • Psychoterapią osób współuzależnionych
 • Pracą z parami / małżeństwami, które znajdują się w kryzysie związanym z uzależnieniem partnera, przeżywającymi trudności w komunikacji
 • Trudnościami w relacjach z innymi ludźmi 
 • Pracuję również w oparciu o Program Ograniczania Picia, który ma pomóc wypracować bezpieczny model używania alkoholu.

Aleksandra Bauld

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Aleksandra Bauld

Jestem:

Psychologiem– absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim

Dyplomowaną psychoterapeutką– ukończyłam pięcioletnie szkolenie z zakresu psychoterapii pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Bogdana de Barbaro, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywałam pracując z osobami hospitalizowanymi psychiatrycznie i ich rodzinami w Oddziale Rehabilitacji Szpitala „Drewnica” w Ząbkach oraz w ramach staży w oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego i w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie. Pracowałam również w Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach z osobami uzależnionymi od alkoholu. Odbyłam staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Adamus” w Warszawie/Pyrach.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Pracuję również z rodzinami oraz parami.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w trakcie i po przejściu kryzysu psychicznego, z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju i lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz doświadczającymi rozmaitych trudności w sferze funkcjonowania społecznego.

Swoją pracę superwizuję u akredytowanego superwizora PTP.

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną, małżeńską oraz rodzinną
 • Zaburzeniami afektywnymi
 • Zaburzeniami osobowości
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Trudnościami w relacjach z innymi ludźmi
 • Terapią w języku angielskim

Skontaktuj się z nami
Skorzystaj z naszego formularza i zacznijmy rozmowę.

Kontakt z Psychopracownią Integra

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...