PsychoPracownia Integra Monika CałkaZespół psychologów Warszawa | Psychoterapia Warszawa | Psychopracownia Integra

Nasz zespół

Psycholog, psychoterapia Warszawa, terapia dla par

Monika Całka

Psycholog, psychoterapeuta.

Nazywam się Monika Całka.

Jestem certyfikowanym psychologiem, psychoterapeutąspecjalistą w zakresie interwencji kryzysowej oraz założycielką Psychopracowni Integra.

Pracuję z osobami dorosłymi od 2009 r. w nurcie integracyjnym. Posiadam  Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy wystawiony przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (studia magisterskie z psychologii społecznej oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej I i II stopnia). Odbyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie staży: na dziennym oddziale nerwic w PL WAT, w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz w Szpitalu psychiatrycznym, na V oddziale AM na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współpracowałam z Kliniką Psychologiczno-Psychiatryczną Psychomedic, Ośrodkami zajmującymi się psychoterapią i interwencją kryzysową a także Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (gdzie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Stale rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach i konferencjach a swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanego superwizora PTP.

W Psychopracowni Integra zajmuję się: zaburzeniami depresyjnymi, trudnościami związanymi z dorastaniem w rodzinie, gdzie nadużywano alkoholu; zaburzeniami osobowości, zaburzeniami psychosomatycznymi.

Monika Całka

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Monika Całka.

Jestem certyfikowanym psychologiem, psychoterapeutąspecjalistą w zakresie interwencji kryzysowej oraz założycielką Psychopracowni Integra.

Pracuję z osobami dorosłymi od 2009 r. w nurcie integracyjnym. Posiadam  Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy wystawiony przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (studia magisterskie z psychologii społecznej oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej I i II stopnia). Odbyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie staży: na dziennym oddziale nerwic w PL WAT, w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz w Szpitalu psychiatrycznym, na V oddziale AM na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współpracowałam z Kliniką Psychologiczno-Psychiatryczną Psychomedic, Ośrodkami zajmującymi się psychoterapią i interwencją kryzysową a także Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  Kilka lat współpracowałam z organizacją pozarządową, gdzie prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla dzieci.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (gdzie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Stale rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach i konferencjach a swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanego superwizora PTP.

Agnieszka Całka

Psycholog, Psychoterapeuta, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

Nazywam się Agnieszka Całka.

Jestem:

Psychologiem– absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia– certyfikat wydany przez PARPA. 

Psychoterapeutką-  szkolę się we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie: Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, oraz osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych – DDA, DDD a także terapii par. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Odbyłam staż kliniczny w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. Pracowałam w Szpitalu Specjalistycznym MSW, w Poradniach Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia. 

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, m.in. Program Ograniczania Picia, Dialog Motywujący, Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych.

Pracuję w nurcie integracyjnym.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Psychopracowni Integra zajmuję się: psychoterapią osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych; psychoterapią osób współuzależnionych, pracą z parami / małżeństwami, które znajdują się w kryzysie, przeżywającymi trudności w komunikacji.

Pracuję również w oparciu o Program Ograniczania Picia, który ma pomóc wypracować bezpieczny model używania alkoholu.

Skontaktuj się z nami
Skorzystaj z naszego formularza i zacznijmy rozmowę.

Kontakt z Psychopracownią Integra

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...