Zespół psychologów Warszawa | Psychoterapia Warszawa | Psychopracownia Integra

Nasz zespół

Psycholog, psychoterapia Warszawa, terapia dla par

Jagoda Hampelska

Psycholog, psychoterapeuta.

Nazywam się Jagoda Hampelska.

Jestem:

Psychologiem. Absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
• Psychoterapeutą integracyjnym –posiadam dyplom ukończenia szkolenia  psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuję w podejściu integracyjnym, które łączy różne nurty psychoterapii, aby w jak najlepszy sposób dopasować metody pracy do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Swoją pracę opieram głównie na założeniach psychoterapii humanistycznej. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych Psychiatrycznych oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Poudarowym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz odbywając staż kliniczny na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Swoje umiejętności doskonaliłam pracując jako terapeuta osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacji Zdrowie w Warszawie. Pracowałam także w Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej, gdzie zajmowałam się aktywizacją społeczną oraz zawodową osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Mam także doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Zaburzeniami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, brakiem sensu życia
 • Dolegliwościami psychosomatycznymi
 • Kryzysami związanymi ze stratą, zmianą sytuacji życiowej
 • Trudnościami z samoakceptacją
 • Trudnościami w relacjach interpersonalnych

JAGODA HAMPELSKA

Psycholog, psychoterapeuta.

Nazywam się Jagoda Hampelska.

Jestem:
Psychologiem– absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna)
Psychoterapeutką-posiadam dyplom ukończenia szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuję w podejściu integracyjnym, które łączy różne nurty psychoterapii, aby w jak najlepszy sposób dopasować metody pracy do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Swoją pracę opieram głównie na założeniach psychoterapii humanistycznej. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych Psychiatrycznych oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Poudarowym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz odbywając staż kliniczny na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Swoje umiejętności doskonaliłam pracując jako terapeuta osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacji Zdrowie w Warszawie. Pracowałam także w Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej, gdzie zajmowałam się aktywizacją społeczną oraz zawodową osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Mam także doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Zaburzeniami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, brakiem sensu życia
 • Dolegliwościami psychosomatycznymi
 • Kryzysami związanymi ze stratą, zmianą sytuacji życiowej
 • Trudnościami z samoakceptacją
 • Trudnościami w relacjach interpersonalnych

Aleksandra Bauld

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Aleksandra Bauld

Jestem:

Psychologiem– absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim

Dyplomowaną psychoterapeutką– ukończyłam pięcioletnie szkolenie z zakresu psychoterapii pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Bogdana de Barbaro, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywałam pracując z osobami hospitalizowanymi psychiatrycznie i ich rodzinami w Oddziale Rehabilitacji Szpitala „Drewnica” w Ząbkach oraz w ramach staży w oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego i w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie. Pracowałam również w Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach z osobami uzależnionymi od alkoholu. Odbyłam staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Adamus” w Warszawie/Pyrach.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Pracuję również z rodzinami oraz parami.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w trakcie i po przejściu kryzysu psychicznego, z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju i lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz doświadczającymi rozmaitych trudności w sferze funkcjonowania społecznego.

Swoją pracę superwizuję u akredytowanego superwizora PTP.

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

 • Konsultacjami psychologicznymi
 • Psychoterapią indywidualną, małżeńską oraz rodzinną
 • Zaburzeniami afektywnymi
 • Zaburzeniami osobowości
 • Zaburzeniami lękowymi
 • Trudnościami w relacjach z innymi ludźmi
 • Terapią w języku angielskim

Agnieszka Całka

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Nazywam się Agnieszka Całka.

Jestem:

Psychologiem, absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS

Certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Certyfikat (PARPA nr 1644) uzyskałam w Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic m.in.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Odbyłam staż kliniczny w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.

Pracowałam w  Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku na całodobowym oddziale leczenia uzależnień.Współpracuję z Poradnią Leczenia Uzależnienia.

W Gabinecie psychoterapii prowadzę Program Ograniczania Picia. Jest to krótkoterminowa praca, 8-12 spotkań, które mają pomóc wypracować bezpieczny sposób picia alkoholu, co umożliwia dalsze picie bez konieczności podjęcia decyzji o całkowitej abstynencji i ponoszeniu negatywnych konsekwencji.

Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Szkolenia:

 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Świętokrzyskie Centrum
  Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
 • Szkolenie „Dialog Motywujący”. Centrum Studiów Podyplomowych SWPS

 • Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Instytut Psychologii Zdrowia

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

 • konsultacjami osób dorosłych
 • psychoterapią indywidualną DDA/DDD
 • diagnozą objawów uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych
 • psychoterapią osób współuzależnionych
 • Programem Ograniczania Picia

Agnieszka Całka

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Nazywam się Agnieszka Całka.

Jestem:

 • Psychologiem, absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS
 • Certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Certyfikat (PARPA nr 1644) uzyskałam w Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic m.in.: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Odbyłam staż kliniczny w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.
Pracowałam w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku na całodobowym oddziale leczenia uzależnień.Współpracuję z Poradnią Leczenia Uzależnienia.

Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Gabinecie psychoterapii prowadzę Program Ograniczania Picia. Jest to krótkoterminowa praca, 8-12 spotkań, które mają pomóc wypracować bezpieczny sposób picia alkoholu, co umożliwia dalsze picie bez konieczności podjęcia decyzji o całkowitej abstynencji i ponoszeniu negatywnych konsekwencji.

Szkolenia:

Konferencja naukowo – szkoleniowa „Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień”. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Świętokrzyskie Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
Szkolenie „Dialog Motywujący”. Centrum Studiów Podyplomowych SWPS

Szkolenie „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”. Instytut Psychologii Zdrowia

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

 • konsultacjami osób dorosłych
 • psychoterapią indywidualną
 • diagnozą objawów uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych
 • psychoterapią osób współuzależnionych
 • psychoterapią DDA/DDD
 • Programem Ograniczania Picia

Skontaktuj się z nami
Skorzystaj z naszego formularza i zacznijmy rozmowę.

Kontakt z Psychopracownią Integra

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...