PsychoPracownia Integra Monika CałkaZespół psychologów Warszawa | Psychoterapia Warszawa | Psychopracownia Integra

Nasz zespół

Psycholog, psychoterapia Warszawa, terapia dla par

Monika Całka

Psycholog, psychoterapeuta.

Nazywam się Monika Całka.

Jestem certyfikowanym psychologiem, psychoterapeutąspecjalistą w zakresie interwencji kryzysowej oraz założycielką Psychopracowni Integra.

Pracuję z osobami dorosłymi od 2009 r. w nurcie integracyjnym. Posiadam  Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy wystawiony przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (studia magisterskie z psychologii społecznej oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej I i II stopnia). Odbyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie staży: na dziennym oddziale nerwic w PL WAT, w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz w Szpitalu psychiatrycznym, na V oddziale AM na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współpracowałam z Kliniką Psychologiczno-Psychiatryczną Psychomedic, Ośrodkami zajmującymi się psychoterapią i interwencją kryzysową a także Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (gdzie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Stale rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach i konferencjach a swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanego superwizora PTP.

W Psychopracowni Integra zajmuję się: zaburzeniami depresyjnymi, trudnościami związanymi z dorastaniem w rodzinie, gdzie nadużywano alkoholu; zaburzeniami osobowości, zaburzeniami psychosomatycznymi.

Monika Całka

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Monika Całka.

Jestem certyfikowanym psychologiem, psychoterapeutąspecjalistą w zakresie interwencji kryzysowej oraz założycielką Psychopracowni Integra.

Pracuję z osobami dorosłymi od 2009 r. w nurcie integracyjnym. Posiadam  Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy wystawiony przez Europejską Federację Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS (studia magisterskie z psychologii społecznej oraz studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej I i II stopnia). Odbyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii integracyjnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w trakcie staży: na dziennym oddziale nerwic w PL WAT, w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz w Szpitalu psychiatrycznym, na V oddziale AM na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Współpracowałam z Kliniką Psychologiczno-Psychiatryczną Psychomedic, Ośrodkami zajmującymi się psychoterapią i interwencją kryzysową a także Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  Kilka lat współpracowałam z organizacją pozarządową, gdzie prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla dzieci.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (gdzie jestem członkiem Komisji Rewizyjnej), Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Stale rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach i konferencjach a swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanego superwizora PTP.

Małgorzata Stawska

Psycholog, Psychoterapeuta

Nazywam się Małgorzata Stawska.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję z osobami dorosłymi od 2008 r. w podejściu integracyjnym z psychodynamicznym rozumieniem trudności pacjenta.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie pracowałam przez kilka lat, jako asystent. W 2011 r. uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2012-2019 pracowałam, jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Stosowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Od początku pracy zawodowej łączę działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką psychologiczną.

Ukończyłam 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz wiele innych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii. Przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii.

Doświadczenie: zdobywałam w trakcie staży: na dziennym oddziale w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Szpital Tworkowski). Przez kilka lat pracowałam z dziećmi chorymi onkologicznie i ich rodzinami (Fundacja Gajusz w Łodzi), współpracowałam ze Stowarzyszeniem Aslan, gdzie prowadziłam psychoterapię kobiet cierpiących na bulimię.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji naukowej psychoterapii. Stale rozwijam swoje umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach i konferencjach a swoją pracę terapeutyczną superwizuję u certyfikowanego superwizora PTP.

W Psychopracowni Integra zajmuję się: psychoterapią zaburzeń lękowych, depresyjnych i psychosomatycznych. Wspieram w radzeniu sobie z kryzysami związanymi ze stratą, zmianą sytuacji życiowej, trudnościami z samoakceptacją.

Agnieszka Całka

Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

Nazywam się Agnieszka Całka.

Jestem:

Psychologiem– absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia– Certyfikat wydany przez PARPA. 

Doświadczenie: Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, oraz osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych – DDA, DDD a także terapii par. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Odbyłam staż kliniczny w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. Pracowałam w Szpitalu Specjalistycznym MSW, w Poradniach Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia. 

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, m.in. Program Ograniczania Picia, Dialog Motywujący, Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych.

Pracuję w nurcie integracyjnym.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Psychopracowni Integra zajmuję się: psychoterapią osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych; psychoterapią osób współuzależnionych, pracą z parami / małżeństwami, które znajdują się w kryzysie, przeżywającymi trudności w komunikacji.

Pracuję również w oparciu o Program Ograniczania Picia, który ma pomóc wypracować bezpieczny model używania alkoholu.

Aleksandra Bauld

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Aleksandra Bauld.

Jestem:

Psychologiem– absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim

Dyplomowaną psychoterapeutką– ukończyłam pięcioletnie szkolenie z zakresu psychoterapii pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Bogdana de Barbaro, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywałam pracując z osobami hospitalizowanymi psychiatrycznie i ich rodzinami w Oddziale Rehabilitacji Szpitala „Drewnica” w Ząbkach oraz w ramach staży w oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego i w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie. Pracowałam również w Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach z osobami uzależnionymi od alkoholu. Odbyłam staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Adamus” w Warszawie/Pyrach.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Pracuję również z rodzinami oraz parami.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w trakcie i po przejściu kryzysu psychicznego, z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju i lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz doświadczającymi rozmaitych trudności w sferze funkcjonowania społecznego.

Swoją pracę superwizuję u akredytowanego superwizora PTP.

W Psychopracowni Integra zajmuję się: psychoterapią indywidualną, małżeńską oraz rodzinną; zaburzeniami afektywnymi, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości.

Skontaktuj się z nami
Skorzystaj z naszego formularza i zacznijmy rozmowę.

Kontakt z Psychopracownią Integra

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...