Zespół psychologów Warszawa | Psychoterapia Warszawa | Psychopracownia Integra

Nasz zespół

Psycholog, psychoterapia Warszawa, terapia dla par

Jagoda Hampelska

Psycholog, psychoterapeuta.

Nazywam się Jagoda Hampelska.

Jestem:

Psychologiem. Absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna).
• Psychoterapeutą integracyjnym –posiadam dyplom ukończenia szkolenia  psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuję w podejściu integracyjnym, które łączy różne nurty psychoterapii, aby w jak najlepszy sposób dopasować metody pracy do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Swoją pracę opieram głównie na założeniach psychoterapii humanistycznej. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych Psychiatrycznych oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Poudarowym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz odbywając staż kliniczny na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Swoje umiejętności doskonaliłam pracując jako terapeuta osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacji Zdrowie w Warszawie. Pracowałam także w Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej, gdzie zajmowałam się aktywizacją społeczną oraz zawodową osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Mam także doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

  • Konsultacjami psychologicznymi
  • Psychoterapią indywidualną
  • Zaburzeniami lękowymi
  • Zaburzeniami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, brakiem sensu życia
  • Dolegliwościami psychosomatycznymi
  • Kryzysami związanymi ze stratą, zmianą sytuacji życiowej
  • Trudnościami z samoakceptacją
  • Trudnościami w relacjach interpersonalnych

JAGODA HAMPELSKA

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Jagoda Hampelska.

Jestem:
Psychologiem– absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna)
Psychoterapeutką-posiadam dyplom ukończenia szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuję w podejściu integracyjnym, które łączy różne nurty psychoterapii, aby w jak najlepszy sposób dopasować metody pracy do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Swoją pracę opieram głównie na założeniach psychoterapii humanistycznej. Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych Psychiatrycznych oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Poudarowym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz odbywając staż kliniczny na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Swoje umiejętności doskonaliłam pracując jako terapeuta osób z zaburzeniami psychicznymi Fundacji Zdrowie w Warszawie. Pracowałam także w Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej, gdzie zajmowałam się aktywizacją społeczną oraz zawodową osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Mam także doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w prowadzeniu warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

  • Konsultacjami psychologicznymi
  • Psychoterapią indywidualną
  • Zaburzeniami lękowymi
  • Zaburzeniami depresyjnymi, obniżonym nastrojem, brakiem sensu życia
  • Dolegliwościami psychosomatycznymi
  • Kryzysami związanymi ze stratą, zmianą sytuacji życiowej
  • Trudnościami z samoakceptacją
  • Trudnościami w relacjach interpersonalnych

Agnieszka Całka

Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia

Nazywam się Agnieszka Całka

Jestem:

Psychologiem– absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.

Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia– Certyfikat wydany przez PARPA. 

Doświadczenie: Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, oraz osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych – DDA, DDD a także terapii par. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziałach Dziennych Leczenia Nerwic m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Szpital Wolski, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny – Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Odbyłam staż kliniczny w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. Pracowałam w Szpitalu Specjalistycznym MSW, w Poradniach Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia. 

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, m.in. Program Ograniczania Picia, Dialog Motywujący, Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi, Psychoterapia zaburzeń emocjonalnych u osób uzależnionych i współuzależnionych.

Pracuję w nurcie integracyjnym.
Pracuję również w oparciu o Program Ograniczania Picia, który ma pomóc wypracować bezpieczny model używania alkoholu.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

  • Konsultacjami psychologicznymi
  • Psychoterapią osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, zachowań behawioralnych
  • Psychoterapią osób współuzależnionych
  • Pracą z parami / małżeństwami, które znajdują się w kryzysie związanym z uzależnieniem partnera, przeżywającymi trudności w komunikacji
  • Trudnościami w relacjach z innymi ludźmi 
  • Pracuję również w oparciu o Program Ograniczania Picia, który ma pomóc wypracować bezpieczny model używania alkoholu.

Aleksandra Bauld

Psycholog, psychoterapeuta

Nazywam się Aleksandra Bauld

Jestem:

Psychologiem– absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim

Dyplomowaną psychoterapeutką– ukończyłam pięcioletnie szkolenie z zakresu psychoterapii pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Bogdana de Barbaro, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zdobywałam pracując z osobami hospitalizowanymi psychiatrycznie i ich rodzinami w Oddziale Rehabilitacji Szpitala „Drewnica” w Ząbkach oraz w ramach staży w oddziale psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego i w Szpitalu Psychiatrycznym w Łukowie. Pracowałam również w Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach z osobami uzależnionymi od alkoholu. Odbyłam staż w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Adamus” w Warszawie/Pyrach.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym.
Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Pracuję również z rodzinami oraz parami.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami w trakcie i po przejściu kryzysu psychicznego, z osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju i lękowe, zaburzenia osobowości, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz doświadczającymi rozmaitych trudności w sferze funkcjonowania społecznego.

Swoją pracę superwizuję u akredytowanego superwizora PTP.

W Gabinecie psychoterapii zajmuję się:

  • Konsultacjami psychologicznymi
  • Psychoterapią indywidualną, małżeńską oraz rodzinną
  • Zaburzeniami afektywnymi
  • Zaburzeniami osobowości
  • Zaburzeniami lękowymi
  • Trudnościami w relacjach z innymi ludźmi
  • Terapią w języku angielskim

Skontaktuj się z nami
Skorzystaj z naszego formularza i zacznijmy rozmowę.

Kontakt z Psychopracownią Integra

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...